PROJEKTY

OD PROJEKTU DO EFEKTU
Proces powstawania projektu, jak również późniejsze etapy realizowania inwestycji wymagają całkowitego zaangażowania, zarówno ze strony inwestora, jak i projektanta. Zrozumienie oczekiwań klienta stanowi naturalny wstęp do projektowania, na którym opiera się późniejsza owocna współpraca. Dzięki takiemu podejściu inwestor może zrealizować swoje zamierzenie w przyjaznym, sprzyjającym mu otoczeniu twórczym. W trakcie budowy lepiej koordynuje przebieg realizacji inwestycji, uzyskując w końcu w pełni satysfakcjonujący go efekt końcowy.

DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE
Znajomość przepisów nie może ograniczać wizji architekta. To tylko kolejny krok do dalszego poszukiwania odpowiedniej formy i funkcji. Z naszych doświadczeń wynika jasno, że pozwala ona często unikać kompromisów w zakresie estetyki rozwiązań. Dzięki tej wiedzy można lepiej przewidywać rozwój wydarzeń na budowie. Również wiedza inżynierska jest ogromną pomocą w projektowaniu i wznoszeniu obiektów architektonicznych. Prezentowane tu projekty są efektem wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas samodzielnej pracy, wakatów etatowych oraz pojedynczych kontraktów. Tak bogate doświadczenie pozwala nam przygotować inwestycję na najwyższym poziomie oraz zoptymalizować koszty budowy( realizacji).
Ponadto gruntowna znajomość dziedzin pokrewnych projektowania architektonicznego, przepisów przeciwpożarowych czy technologii różnych obiektów- choć często niedoceniana, a nawet lekceważona, wielokrotnie pozwalała uzyskiwać ponadprzeciętne efekty w zakresie architektury.